Skip to main content

Miranda Textiles reprezentowała Grupę Lubawa na rajdzie „Tropiciel”

29 maja, 2019

Miranda Textiles oraz spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa czynnie promowały aktywność fizyczną na rajdzie „Tropiciel”

Budowanie relacji ze społecznościami poprzez szacunek, zaufanie i promowanie aktywności fizycznej jest jednym z priorytetów Grupy Lubawa, w tym celu przedstawiciele Spółek „MIRANDA” Spółka z o.o. , LUBAWA S.A. i LITEX PROMO sp. z o.o. czynnie wzięli udział w 27. edycji rajdu na orientację ,,Tropiciel’’. Zarządy spółek Grupy Lubawa chętnie przyłączyły się do inicjatywy swoich pracowników i udzieliły wsparcia swoim reprezentantom.Przygodowy rajd na orientację – czyli mapa, kompas i przygoda. Lasy, pola, wioski, zadania do wykonania, zagadki i łamigłówki do rozwiązania, punkty kontrolne do odnalezienia, sprawdzenie hartu ducha oraz swoich umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. W rajdzie uczestniczyły dwa zespoły 4-6 osobowe z Grupy Lubawa, a ich wspólna praca nad pokonywaniem przeszkód i wzajemne motywowanie się, umożliwiły sprostanie trudom imprezy, a tym samym pozwoliły na osiągnięcie zadowalających wyników.

Praca zespołowa jest tym, na co stawiamy w Grupie Lubawa, ponieważ buduje ona pozytywne relacje wśród pracowników i zawsze prowadzi do wspólnego sukcesu.