Skip to main content

ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO „MIRANDA”
SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

ZPJ Miranda S.A.
w likwidacji

ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
Polska

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000027467

NIP: 6680000024
REGON: 310186648

wysokość kapitału zakładowego: 2 696 930,00 zł
wysokość kapitału wpłaconego: 2 696 930,00 zł

Komunikacja z akcjonariuszami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 i z 2020 r. poz. 1086), spółka działająca pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Miranda” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Turku, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027467, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji. Dokumenty te należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek.