Skip to main content

Miranda Textiles z Certyfikatem ISO 14001:2015 

3 lipca, 2019

W dniach 13-17.05.2019 r. z wynikiem pozytywnym przeprowadzono pierwszy w historii audit certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego w ,,MIRANDA’’ Spółka z o.o.

Audit prowadzony został przez dwóch auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z Warszawy.

W wyniku tego auditu nasza Spółka uzyskała certyfikat na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09.

Podstawowym zadaniem niniejszej normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne (w myśl idei zrównoważonego rozwoju). Należy mieć na uwadze, że jednym z wymagań normy ISO 14001 jest zgodność działania firmy z przepisami prawa i innymi, do których spełnienia jest zobowiązana.

 
Certyfikat ISO 14001 stanowi dla naszej Spółki obiektywny dowód, że funkcjonujemy w sposób zrównoważony i przyjazny naturze. Certyfikat potwierdza też efektywność wdrożonych procedur uwzględniających wpływ działalności organizacji na środowisko, a zarazem zwiększa wiarygodność Spółki.