Skip to main content

Miranda wspiera kierunki włókiennicze turkowskiego technikum

8 listopada, 2013

Potrzeby rynku światowego sprawiły, że 4 listopada br. Miranda sp. z o.o., spółka należąca do Grupy Kapitałowej Lubawa, podpisała porozumienie pomiędzy Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej i Zespołem Szkół Technicznych w Turku na otwarcie dwóch nowych kierunków włókienniczych w szkole ponadgimnazjalnej w Turku. Uczniowie szkoły będą mogli znów, po przeszło ćwierć wieku przerwy, uczyć się na profilach technik włókiennik w zakresie tekstroniki oraz operator maszyn włókienniczych.

– Podpisane dzisiaj porozumienie to konieczność rozwoju gospodarczego w oparciu o wiedzę, bo tylko taka zależność przynosi sukces, w oparciu o solidne filary, o dobre fundamenty – mówił Mariusz Seńko, dyrektor turkowskiego technikum, a zarazem gospodarz uroczystości – Jestem przekonany, że inwestycja w kapitał ludzki to jedna z najważniejszych inwestycji, dlatego cieszy fakt, że mamy takich pracodawców, którym przyświeca współdziałanie.

Zawarte porozumienie obejmuje m.in. integrację i doskonalenie współpracy pomiędzy uczelniami, szkołą, władzami regionalnymi i przedsiębiorcami działającymi w obszarze przemysłu włókienniczo-odzieżowego na rzecz rozwoju innowacyjności i realizacji wspólnych celów.

Porozumienie podpisane w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku dotyczy tworzenia warunków dla rozwoju edukacji zawodowej i kształcenia kadr na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników, odbudowania w społeczeństwie wizerunku przemysłu włókienniczo- przemysłowego, jako przemysłu nowoczesnego „z przyszłością” oraz wspólne działania promocyjne w tym kierunku, jak również wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz kształcenia specjalistów w najnowszych technologiach dla przedsiębiorstw włókienniczo- odzieżowych.

– Deklaruję poparcie we wszystkich możliwych formułach – powiedział Marcin Kubica, Prezes Zarządu LUBAWA S.A. – Tworzenie współpracy nauki z przemysłem to wspólna siła i szansa dla Was, dla młodego pokolenia, bo dzięki temu będziecie mieli olbrzymią szansę na rozwój. Tutaj, gdzie mieszkacie przemył daje zatrudnienie i to w firmie, która jest liderem na rynku europejskim. Miranda produkuje 2 mln metrów bieżących materiałów, pracuje siedem dni w tygodniu, w systemie trzyzmianowym i pilnie potrzebuje pracowników, a najzdolniejszym uczniom gwarantuje stypendia.