Skip to main content

Miranda dąży do oszczędności

14 sierpnia, 2013

Miranda Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Lubawa, przeanalizowała raport z audytu energetycznego zakładu produkcyjnego spółki.

Przeprowadzony na przełomie 2012 i 2013 roku bilans energetyczny został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przedsięwzięcie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „Efektywne wykorzystanie energii”. Na jego podstawie spółka przystąpiła do konkursu o dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (Program Priorytetowy NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii. Część 2. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw”). Wniosek Mirandy sp. z o.o. uplasował się na 1 miejscu listy rankingowej przyjętej przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proponowane przez NFOŚiGW finansowanie w formie pożyczki wynosi 4 530 787,50 zł.

Inwestycje, realizowane na podstawie tego audytu będą w kilku etapach. W pierwszym, poczynione zostaną prace o łącznym nakładzie 6 mln zł. 75% inwestycji będzie finansowane z pożyczki NFOŚiGW otrzymanej na preferencyjnych warunkach, którą spółka zwróci w przeciągu 10 lat. Reszta kwoty będzie pochodziła ze środków własnych.

Miranda rozpoczęła już negocjacje z dostawcami i wykonawcami. – Prognozujemy, że pierwszy etap inwestycyjny zwróci się w okresie 3 lat. Można więc przyjąć, że roczne oszczędności z przeprowadzonych inwestycji wyniosą około 2 mln zł, a żywotność inwestycji szacujemy na okres piętnastu lat, powiedział Marcin Kubica, prezes zarządu Lubawa SA, spółki dominującej w Grupie Kapitałowej.