Skip to main content

Srebrny Listek CSR dla Grupy Lubawa

10 czerwca, 2020

Grupa Lubawa, w składzie której znajduje się Miranda Textiles została Laureatem nagrody Srebrnego Listka CSR w IX edycji ankiety Tygodnika „Polityka”, a także nagrody dla projektów i działań wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), za projekty zwiększające efektywność korzystania z zasobów wodnych wpisanych w politykę środowiskową oraz system zarządzania ryzykiem. Cieszymy się, że nasze działania są widoczne dla innych, a przede wszystkim pozytywnie oceniane.

Po raz IX Tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu był współorganizatorem przeglądu rozwiązań firm wspierających zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne. W tegorocznej edycji uczestniczyła również Grupa Lubawa, która otrzymała nagrodę Srebrnego Listka CSR Polityki.

Srebrny Listek CSR Polityki – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych (źródło: Tygodnik POLITYKA).

Jak co roku Listkom CSR Polityki towarzyszy przegląd inicjatyw wspierających realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W tej edycji analizie poddane zostały projekty dobrej praktyki, które odnoszą się konkretnie do Celu 13., dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i klimatu. W tym przypadku Grupa Lubawa nagrodę otrzymała za projekty zwiększające efektywność korzystania z zasobów wodnych wpisanych w politykę środowiskową oraz system zarządzania ryzykiem.

Więcej szczegółów: www.polityka.pl
Źródło: Tygodnik Polityka