Skip to main content

Spotkanie dotyczące prezentacji postępów projektu

6 kwietnia, 2023

W dniu 05 kwietnia 2023 r., w siedzibie „MIRANDA” Spółka z o.o. w Turku odbyło się spotkanie, celem którego było zaprezentowanie przed Zamawiającym aktualnego postępu prac związanych z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostawa maskowania i pozoracji dla systemu WISŁA (MiPW) – faza 1. Umowa jest realizowana przez Konsorcjum w składzie: „MIRANDA” Spółka z o.o. – lider konsorcjum, LUBAWA S.A. – członek konsorcjum oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego – członek konsorcjum.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Przeciwlotniczej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Wojsk, Akademii Sztuki Wojennej oraz 20 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.

Konsorcjum miało możliwość pokazania i omówienia wytworzonych prototypów MiPW oraz rozwiązań technologicznych, które zostaną zastosowane w trakcie ich produkcji. W trakcie spotkania doszło także to wymiany doświadczeń z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP, jako użytkownikami naszych wyrobów, w zakresie skutecznego maskowania i pozoracji. Uwagi były konstruktywne i potwierdziły, że rozwój naszych produktów jest spójny z oczekiwaniami ich obecnych i przyszłych użytkowników.

Goście ponadto zwiedzili zakład produkcyjny MIRANDA, gdzie mogli zapoznać się z procesem tworzenia pokryć maskujących od samej nitki przędzy, poprzez procesy wykończeniowe, aż do finalnego wyrobu gotowego. Podczas wizyty pochwaliliśmy się zapleczem badawczo-rozwojowym naszej spółki oraz zaprezentowaliśmy najnowsze projekty, nad którymi pracuje nasz dział technologiczny wyrobów koncesjonowanych.

„MIRANDA” Spółka z o.o. oraz Lubawa SA, jako polscy producenci, przy współpracy z krajowymi potencjałem naukowym – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego – doskonalą swoje zasoby techniczne i technologiczne, które pozwalają na wytwarzanie światowej jakości wyrobów w zakresie maskowania, zarówno statycznego i mobilnego oraz pozoracji.