Skip to main content

Powołanie prezesa Zarządu Miranda Sp. z o.o.

10 kwietnia, 2019

Informujemy, iż z dniem 01.10.2015 r. prezesem Zarządu Miranda Sp. z o.o. został Pan Piotr Bąk.

Pan Piotr jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej – kierunek Informatyka w zakresie Inżynierii oprogramowania oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – kierunek Zarządzanie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej. Ze spółką Miranda związany od roku 2008, w której pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a od roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu w Miranda-Serwis Sp. z o.o.

Pozostały skład Zarządu Miranda Sp. z o.o. nie uległ zmianie, Wiceprezesami Zarządu są Panowie Krzysztof Piaścik i Krzysztof Piekarski.