Skip to main content

Miranda podpisała umowę z fińskim partnerem

1 kwietnia, 2015

1,06 mln euro wynosi wartość kontraktu dotyczącego dostawy innowacyjnych systemów kamuflażu mobilnego dla fińskiej Conlog Oy. Na podpisanie umowy z tym samym odbiorcą czeka również Lubawa S.A.

Conlog jest generalnym wykonawcą kontraktu realizowanego dla Ministerstwa Obrony Finlandii w zakresie modernizacji pojazdów opancerzonych BMP2. Beneficjentami zamówienia będą dwie spółki wchodzące w skład Grupy Lubawa – Miranda sp. z o.o. oraz Lubawa S.A.

W ramach zawartej umowy Miranda będzie odpowiedzialna za dostawę systemów wielozakresowego kamuflażu mobilnego, które znajdą zastosowanie w 106 modernizowanych pojazdach. Łączna wartość zamówienia realizowanego przez Mirandę wynosi 1,06 mln euro, natomiast poszczególne dostawy przypadną na lata 2015-2019. W roku bieżącym w polski kamuflaż zostaną wyposażone 4 pojazdy, w 2016 r.: 12 pojazdów, w 2017 w.: 30 pojazdów, 2018 r.: 30 pojazdów, 2019 r.: 24 pojazdy. Możliwa jest również dostawa kolejnych 6 szt. kamuflażu w latach 2017-2019. Jak podkreśla Zarząd, będące przedmiotem kontraktu systemy, stanowią nowość w ofercie produktowej Miranda sp. z o.o.

Zawarcie kontraktu z Conlog tym bardziej nas cieszy, że oferowane systemy kamuflażu to innowacyjne rozwiązania, będące nowym produktem, który już znalazł dużego odbiorcę. Warto dodać, że oczekujemy również finalizacji kontraktu dla Lubawa S.A. z tym samym partnerem na dostawy systemów balistyki, które również znajdą zastosowanie w pojazdach BMP2. Obecnie uściślamy jeszcze kwestie techniczne – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.