Skip to main content

Miranda i Litex gotowe na dalsze wzrosty

25 września, 2014

Miranda oraz Litex Promo, spółki określane mianem siły napędowej Grupy Lubawa, jednocześnie odpowiadające za lwią część jej produkcji, dokonały w ostatnim czasie licznych inwestycji, kładąc fundamenty pod dalszy rozwój skali działalności. Zarządy podkreślają, iż poczynione starania korzystnie przełożą się na poziom sprzedaży, a także umożliwią redukcję kosztów w przyszłych kwartałach.

Działalność obu spółek cechuje się długotrwałym i stabilnym wzrostem. Sprzedaż tkanin oraz materiałów reklamowych wzrosła w pierwszym półroczu br. kolejno o 17% i 10% , w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zakłady Mirandy oraz Litexu wykorzystują pełne moce produkcyjne zapewniając realizację zleceń dla licznych renomowanych odbiorców, z którymi spółki związane są długoterminowymi umowami. Ze względu na osiągnięte pełne obłożenie mocy przerobowych, myśląc o dalszych wzrostach przedsiębiorstwa dokonały w ostatnim czasie kilku znaczących inwestycji, które mają ułatwić ich dalszy, stabilny rozwój.

W Mirandzie podjęto intensywne prace nad optymalizacją wewnętrznej produkcji, a także kontynuowano inwestycje w modernizację parku maszynowego, przede wszystkim – w nowoczesną wykańczalnię i barwiarnię produkowanych tkanin. Są to elementy zaplecza produkcyjnego, które w opinii spółki znacznie usprawnią proces produkcji, a także umożliwią już w niedalekiej przyszłości osiągnięcie wyższego poziomu sprzedaży.

– Modernizacja naszego parku maszynowego jest niezbędna, jeśli chcemy myśleć o kontynuacji stabilnego wzrostu sprzedaży Mirandy. Dokonane inwestycje spowodowały, że w maksymalnie obciążonych dotąd zakładach, możemy produkować więcej, co oczywiście ma prowadzić do zwiększenia poziomu naszych przychodów. Myślę, że efekty uwidocznią się już w drugim półroczu 2014 r. – skomentował Piotr Bąk, przewodniczący Rady Nadzorczej Mirandy sp. z o.o.

Na rozwój skali działalności postawił również Litex Promo, skupiając się w dużej mierze na minimalizacji skutków cechującej spółkę sezonowości produkcji. Najgorętszym okresem pod względem realizowanych zamówień był do tej pory pierwszy kwartał – wtedy bowiem moce produkcyjne zakładu wykorzystywane są w znacznie większym stopniu, niż w pozostałych kwartałach. Dążąc do „spłaszczenia produkcji”, Litex wdrożył nowe rozwiązania umożliwiające uwolnienie wolnej mocy przerobowej w okresach, w których do tej pory produkował mniej.

– Zoptymalizowane wykorzystanie mocy produkcyjnych naszego zakładu pozwoliło na zmniejszenie efektu sezonowości sprzedaży. Pozytywne skutki tych działań zauważyliśmy już w pierwszym półroczu, kiedy m.in. większa liczba obsłużonych w sezonie klientów korzystnie przełożyła się na wyniki finansowe. Wdrożone procedury powinny pomóc nam w osiągnięciu większej sprzedaży również w kolejnych okresach – komentuje Tomasz Sulkowski, Prezes Zarządu Litex Promo.

Realizację planu wyrównania sprzedaży na przestrzeni czterech kwartałów ułatwić może dodatkowe 300 metrów kwadratowych nowej hali przeznaczonej do magazynowania markiz sygnowanych logiem Litex. Stawiając na dalszy rozwój, Spółka zainwestowała również w nowe maszyny i urządzenia w dziale R&D, umożliwiające znacznie szybsze prototypowanie, co w perspektywie umożliwi sprawniejsze i szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Oszczędności spółka upatruje przede wszystkim w redukcji wydatków na energię elektryczną pochłanianą przez wydziały produkcyjne. Budowa stacji transformatorowej pozwoli na znaczne obniżenie kosztów jej dystrybucji i w skali całego roku przełoży się na 120 tys. PLN oszczędności. Zakłada się także, że kolejne zaoszczędzone 50 tys. PLN w tym roku przyniesie zmiana sprzedawcy energii. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku Mirandy, większość działów produkcyjnych Litex Promo wyposażona została w nowe oświetlenie LED.

– Miranda oraz Litex Promo to przedsiębiorstwa, którym dotychczasowy długotrwały i stabilny wzrost umożliwił wypracowanie bardzo silnej pozycji rynkowej w obsługiwanych przez siebie branżach. Z powodzeniem współpracują one zarówno z odbiorcami krajowymi, jak i z największymi globalnymi koncernami, stale uatrakcyjniając ofertę produktową i otwierając się na kolejne branże, w których widzą miejsce dla swoich wyrobów – mówi Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa SA, podmiotu dominującego w Grupie.

Władze Mirandy oraz Litexu przewidują, iż poczynione w ostatnim czasie inwestycje znacząco ułatwią ich rozwój, a także wpiszą się w skutecznie realizowany dotąd plan umacniania ich pozycji jako liderów na polskim oraz międzynarodowym rynku tkanin specjalistycznych oraz outdoorowych nośników reklamy.