Informacje organizacyjne i produkcyjne w związku z koronawirusem (COVID-19)

Informacje organizacyjne i produkcyjne w związku z koronawirusem (COVID-19)

W związku z rozprzestrzeniającym się nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie koronawirusem (COVID-19), pragniemy przekazać Państwu informacje organizacyjne oraz produkcyjne, dotyczące obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie Miranda Spółka z o.o.

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145