Miranda z Certyfikatem Honorowego Krwiodawstwa

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy certyfikat firmy promującej honorowe oddawanie krwi, poprzez organizowanie akcji wśród swoich pracowników oraz promowanie idei oddawania krwi, pomagając ratować ludzkie życie.

Certyfikat przyznawany jest firmom i organizacjom, biorącym udział w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. Tytuł przyznawany jest przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi.

Zaszczyt ten został nam przyznany przez Dyrekcję Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.


Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145