2015-08-05 Miranda w pełni sił. Spółka uzupełniła moce produkcyjne.

Miranda sp. z o.o., której jedna z hal produkcyjnych spłonęła w listopadzie ubiegłego roku, uruchomiła ostatnią partię nowych krosien, całkowicie uzupełniając brakujące moce przerobowe.

Pożar w zakładach włókienniczych Mirandy w Turku miał miejsce 21 listopada 2014 roku. W jego wyniku spłonęła jedna z hal produkcyjnych, nie ucierpiały jednak stany magazynowe, surowce oraz produkty gotowe. Spółka wznowiła działalność w 48 godzin od zdarzenia, natychmiast rozpoczynając proces likwidacji szkód i odbudowę mocy produkcyjnych.

Dzięki ścisłej współpracy z pozostałymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Lubawa, a także kooperacji z partnerami zewnętrznymi, zdolność Mirandy do realizacji bieżących zamówień po pożarze nie została zaburzona. Priorytetem stało się szybkie odzyskanie własnych sił wytwórczych, dlatego niemal od razu po pożarze rozpoczęto proces identyfikacji, zakupu oraz instalacji kolejnych krosien spełniających ścisłe wymogi techniczne Mirandy.

Do lutego br. Spółce udało się uzupełnić połowę utraconego sprzętu, od tego czasu na bieżąco pozyskiwane i uruchamiany były kolejne maszyny. Jak poinformowały władze przedsiębiorstwa, obecnie proces odbudowy mocy produkcyjnych został zakończony wraz z uruchomieniem ostatnich brakujących krosien.

- Zakończyliśmy proces odzyskiwania własnych mocy produkcyjnych i nie musimy już korzystać w tym obszarze z pomocy partnerów zewnętrznych. Wprawdzie pozyskane krosna zainstalowane zostały tymczasowo w pozostałych pomieszczeniach naszego zakładu, jednak proces odbudowy brakującej hali jest już mocno zaawansowany – mówi Marcin Kubica stojący na czele Grupy Lubawa.

Końca dobiega także proces wypłaty odszkodowań dla Mirandy. Jak informowała w czerwcu Spółka, łączna suma otrzymanych do dnia 17 czerwca transz wynosi 24,17 mln PLN i przewyższa wartość księgową netto utraconego mienia wycenioną na 15,71 mln zł. Zgodnie z warunkami polis, w większości przypadków kwota ubezpieczenia wypłacana jest wg. wartości księgowej brutto przewyższającej wartość księgową netto (po umorzeniu).

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145

© 2018 Miranda Spółka z o.o.

Informacje na temat cookies

Cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy łączy się ze stroną. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń, w celu zapewnienia wymaganych usług, czasami nie są zachowywane. Cookies mogą występować indiwidualnie lub inaczej.

Istnieje kilka rodzajów plików cookies:

Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową, zgodnie z art 22 ustawy 34/2002 Towarzystwa Służb Informacyjnych, w obsługiwaniu ciasteczek analitycznych mamy zgodę na ich wykorzystywanie. Wszystko to, aby poprawić jakość naszych usług. Korzystamy z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics.

Musisz jednak pamiętać, że możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki.