2015-03-30 Miranda otrzymała kolejne transze odszkodowania

Kwota odszkodowania dla Miranda sp. z o.o., której jedna z hal produkcyjnych spłonęła w listopadzie 2014 r., wzrosła do wysokości 16,75 mln zł.

Na łączną kwotę wypłaconego do dnia 23. marca br. odszkodowania w wysokości 16,75 mln zł złożyło się:

- mienie będące własnością Grupy Lubawa: 9,78 mln zł (w tym zaliczka na budynek 5,42 mln zł);
- mienie będące w leasingu: 6,97 mln zł.

Otrzymane przez Spółkę odszkodowanie przewyższa wartość księgową utraconego mienia, która wyniosła 15,87 mln zł. Jak podkreśla Zarząd, zgodnie z warunkami polisy kwota ubezpieczenia zostanie wypłacona wg. wartości odtworzeniowej przewyższającej wartość księgową.

W chwili obecnej przez Ubezpieczyciela procedowane są jeszcze roszczenia na sumę ubezpieczeniową 3,96 mln zł, ponadto otrzymamy jeszcze ok. 3 mln zł dopłaty do pełnej sumy ubezpieczenia w momencie odtwarzania mienia. Warto również wspomnieć, że w wyniku uprzątnięcia pogorzeliska, odnotowaliśmy przychód w wysokości 0,5 mln zł z tytułu sprzedaży złomu – skomentował Marcin Kubica stojący na czele Grupy Lubawa S.A.

Pożar w zakładach włókienniczych Mirandy w Turku miał miejsce 21. listopada zeszłego roku. W jego wyniku spłonęła jedna z hal produkcyjnych, nie ucierpiały jednak stany magazynowe, surowce oraz produkty gotowe. Spółka wznowiła działalność w 48 godzin od zdarzenia, natychmiast rozpoczynając proces likwidacji szkód i odbudowę mocy produkcyjnych.

Obecnie, w wyniku nabycia oraz uruchomienia nowych maszyn, Miranda dysponuje już większością utraconych mocy produkcyjnych. Naszym priorytetem jest całkowita odbudowa zniszczonej hali do końca 2015 r. – dodał Marcin Kubica.

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145

© 2018 Miranda Spółka z o.o.

Informacje na temat cookies

Cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy łączy się ze stroną. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń, w celu zapewnienia wymaganych usług, czasami nie są zachowywane. Cookies mogą występować indiwidualnie lub inaczej.

Istnieje kilka rodzajów plików cookies:

Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową, zgodnie z art 22 ustawy 34/2002 Towarzystwa Służb Informacyjnych, w obsługiwaniu ciasteczek analitycznych mamy zgodę na ich wykorzystywanie. Wszystko to, aby poprawić jakość naszych usług. Korzystamy z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics.

Musisz jednak pamiętać, że możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki.