Miranda rozwija zaplecze badawcze

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Lubawa Miranda sp. z o. o. poczyniła w ostatnim czasie szereg inwestycji mających ułatwić dalszy stabilny rozwój działalności. W plan wpisane jest m. in. nowoczesne laboratorium dedykowane wyrobom włókienniczym, które rozpoczęło właśnie działalność.

Do niedawna, w celu przeprowadzenia badań własnych produktów, Spółka korzystała z usług certyfikowanych laboratoriów zewnętrznych. Dążąc do większej samodzielności w tym zakresie, a także kierując się chęcią wygenerowania oszczędności, powołano do życia nowoczesną pracownię, planując uzyskanie stosownej certyfikacji już w przeciągu najbliższego roku. Prowadzone w laboratorium prace umożliwiają m.in. badanie asortymentu wejściowego oraz w trakcie produkcji, tak by parametry końcowe były zgodne z wymaganiami klientów.

- Zlecenie tego typu badania placówce zewnętrznej generuje koszt rzędu kilku tysięcy złotych, zatem rozbudowa własnego zaplecza umożliwi nam wypracowanie znacznych oszczędności z tego tytułu. Co więcej, sami możemy teraz świadczyć podobne usługi na zewnątrz, dla innych firm. Warto podkreślić, iż jest to naprawdę bardzo nowoczesna komórka, w ramach której uruchomimy m.in. komorę bezechową, posiadającą unikalne parametry w skali kraju – skomentował Piotr Bąk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Miranda sp. z o.o.

Planowane uruchomienie ostatniego elementu laboratorium jakim jest komora bezechowa ma nastąpić do końca 2014 r. Warta 2,5 mln zł inwestycja zostanie częściowo sfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

  • Utworzono .
Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145