2014-12-02 Miranda zabezpieczyła przyszłą sprzedaż

Moce produkcyjne Mirandy, której jedna z hal włókienniczych spłonęła w ubiegłym miesiącu, zostały już w większości zabezpieczone przez kooperację wewnątrz Grupy oraz współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi. Realizacja zamówień w tym roku odbędzie się zgodnie z planem - zapewnił Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Jak informowała Spółka po pożarze, stany magazynowe, surowce, a także wyroby gotowe przeznaczone na sprzedaż w 2014 r., pozostały w stanie nienaruszonym. Znajdowały się one przeważnie w fazie końcowej produkcji (chemiczna obróbka, barwienie, druk, konfekcja, pakowanie), w związku z czym nie powinny mieć miejsca jakiekolwiek utrudnienia związane z wykonaniem zleceń do końca bieżącego roku. Nie są też przewidziane, jeżeli chodzi o realizację kontraktów w 2015 r. Jak zapewnił Prezes Kubica, brakujące moce przerobowe zostały już w większości uzupełnione.

- Utracone w wyniku pożaru moce produkcyjne w zakresie wytwarzania tkanin surowych w celu realizacji zleceń w 2015 r., zostały już w 70 % zabezpieczone poprzez kooperację wewnątrz Grupy i współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi. Brakujące 30 % mocy niezbędnych do obsłużenia Klientów w przyszłym roku, zostanie uzupełnione do końca grudnia – komentuje Marcin Kubica.

Niezależnie od prowadzonych negocjacji z podwykonawcami, w Mirandzie prowadzone są prace nad jak najszybszą odbudową zniszczonego zakładu. Spółce udało się już znaleźć 60 krosien, które podlegają aktualnie weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów Miranda. W przypadku pozytywnego efektu tych analiz – Miranda dokona nabycia tych maszyn celem uzupełnienia parku maszynowego w obszarze tkalni. Jak podkreślają Władze Spółki trwa proces pozyskiwania kolejnych. Po stosownej decyzji ubezpieczyciela, zakup maszyn będzie finansowany ze środków pochodzących z polisy w ramach reasekuracji. Równolegle do odbudowy mocy produkcyjnych, w Mirandzie trwa intensywny proces likwidacji szkód powstałych w wyniku pożaru. - Przedstawiciele ubezpieczyciela odbyli już stosowne audyty. Obecnie spółka gromadzi i przedkłada ubezpieczycielowi dane niezbędne do ustalenia wielkości szkody i wypłaty odszkodowania – dodaje Prezes Kubica.

Celem Spółki jest jak najszybsze odbudowanie tkalni. - Proces ten planujemy sfinalizować w 2015 r. – puentuje Szef Lubawy.

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145

© 2018 Miranda Spółka z o.o.

Informacje na temat cookies

Cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy łączy się ze stroną. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń, w celu zapewnienia wymaganych usług, czasami nie są zachowywane. Cookies mogą występować indiwidualnie lub inaczej.

Istnieje kilka rodzajów plików cookies:

Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową, zgodnie z art 22 ustawy 34/2002 Towarzystwa Służb Informacyjnych, w obsługiwaniu ciasteczek analitycznych mamy zgodę na ich wykorzystywanie. Wszystko to, aby poprawić jakość naszych usług. Korzystamy z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics.

Musisz jednak pamiętać, że możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki.