2013-11-08 Miranda wspiera kierunki włókiennicze turkowskiego technikum

Potrzeby rynku światowego sprawiły, że 4 listopada br. Miranda sp. z o.o., spółka należąca do Grupy Kapitałowej Lubawa, podpisała porozumienie pomiędzy Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej i Zespołem Szkół Technicznych w Turku na otwarcie dwóch nowych kierunków włókienniczych w szkole ponadgimnazjalnej w Turku. Uczniowie szkoły będą mogli znów, po przeszło ćwierć wieku przerwy, uczyć się na profilach technik włókiennik w zakresie tekstroniki oraz operator maszyn włókienniczych.

- Podpisane dzisiaj porozumienie to konieczność rozwoju gospodarczego w oparciu o wiedzę, bo tylko taka zależność przynosi sukces, w oparciu o solidne filary, o dobre fundamenty - mówił Mariusz Seńko, dyrektor turkowskiego technikum, a zarazem gospodarz uroczystości - Jestem przekonany, że inwestycja w kapitał ludzki to jedna z najważniejszych inwestycji, dlatego cieszy fakt, że mamy takich pracodawców, którym przyświeca współdziałanie.

Zawarte porozumienie obejmuje m.in. integrację i doskonalenie współpracy pomiędzy uczelniami, szkołą, władzami regionalnymi i przedsiębiorcami działającymi w obszarze przemysłu włókienniczo-odzieżowego na rzecz rozwoju innowacyjności i realizacji wspólnych celów.

Porozumienie podpisane w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku dotyczy tworzenia warunków dla rozwoju edukacji zawodowej i kształcenia kadr na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników, odbudowania w społeczeństwie wizerunku przemysłu włókienniczo- przemysłowego, jako przemysłu nowoczesnego „z przyszłością” oraz wspólne działania promocyjne w tym kierunku, jak również wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz kształcenia specjalistów w najnowszych technologiach dla przedsiębiorstw włókienniczo- odzieżowych.

- Deklaruję poparcie we wszystkich możliwych formułach - powiedział Marcin Kubica, Prezes Zarządu LUBAWA S.A. – Tworzenie współpracy nauki z przemysłem to wspólna siła i szansa dla Was, dla młodego pokolenia, bo dzięki temu będziecie mieli olbrzymią szansę na rozwój. Tutaj, gdzie mieszkacie przemył daje zatrudnienie i to w firmie, która jest liderem na rynku europejskim. Miranda produkuje 2 mln metrów bieżących materiałów, pracuje siedem dni w tygodniu, w systemie trzyzmianowym i pilnie potrzebuje pracowników, a najzdolniejszym uczniom gwarantuje stypendia.

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145

© 2018 Miranda Spółka z o.o.

Informacje na temat cookies

Cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy łączy się ze stroną. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń, w celu zapewnienia wymaganych usług, czasami nie są zachowywane. Cookies mogą występować indiwidualnie lub inaczej.

Istnieje kilka rodzajów plików cookies:

Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową, zgodnie z art 22 ustawy 34/2002 Towarzystwa Służb Informacyjnych, w obsługiwaniu ciasteczek analitycznych mamy zgodę na ich wykorzystywanie. Wszystko to, aby poprawić jakość naszych usług. Korzystamy z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics.

Musisz jednak pamiętać, że możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki.